slide2

"Business cannot succeed
in a soceity thats fails"

slide1

"There is no business
on a dead planet"

slide3

"The mind that percieves
limitations is the limitation"

slide4

"The great business models
of tomorrow will be about fixing
what feels wrong with yesterday´s"

Vi ser HR- och hållbarhetsfrågor som en drivkraft för
organisationsutveckling och lönsamhet.

Hållbarhet (CSR)

Strategiskt arbete med hållbarhet ger mervärde och ökad affärsnytta. Ett aktivt och trovärdigt CSR-arbete stärker varumärket, attraherar investerare, bidrar till välmående medarbetare och minskar riskerna för dålig publicitet.
Läs mer

Attraktiv arbetsgivare
(Employer branding)

Employer branding handlar om att vara och marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare för potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. Employer branding blir också en viktig del för att skapa engagemang hos dina medarbetare
Läs mer

HR-stöd

Vi vill hjälpa företag att växa och nå resultat genom sin personal. Vi hjälper dig att optimera ditt arbete. Vi kan stötta i allt från rådgivning i strategiska frågor till avlastning i det operativa arbetet; rekrytering, personaladministration, arbetsrätt m.m.
Läs mer