Progress har ett nätverk av olika konsulter/samarbetspartners med kompetenser inom miljö, kemikaliehantering, förändringsledning och kommunikation.  Vid större projekt eller vid behov av kompletterande kompetens samarbetar jag med bland andra:

LOTTA THONELL: Lotta har arbetat inom Human Resources i ca 20 år. Hennes styrka är förmågan att tänka och agera affärsstrategiskt samtidigt som hon står med fötterna väl förankrade i verksamheten.  Hon har erfarenhet både som generalist och specialist från privat verksamhet men även kommunal- och statlig, likväl som global verksamhet.

LINDA GRÖNLUND: The Photo Studio producerar attraktiva produktbilder och riktar sig främst till hållbara företag. Verksamheten använder gåvoekonomi som affärsmodell vilket innebär att kunden alltid bestämmer priset. Linda ser det som ett verktyg för att uppnå ett trevligare och mer hållbart företagsklimat.

Progress är ambassadör för CSR VÄSTSVERIGE i syfte att nätverka och inhämta ny kunskap. CSR Västsverige är en ideell förening bildad 2008, som består av medlemmar från alla typer av arbetsgivare, offentliga, privata, idéburna – stora som små. Värdet av att ta ansvar som sträcker sig längre än den egna organisationens givna uppdrag och åtaganden ligger bakom bildandet av CSR Västsverige. Ett ansvar som allt mer är en förutsättning för att utveckla en framgångsrik organisation, fler och bättre affärer, bygga en attraktiv och konkurrenskraftig region.