Vi vill hjälpa företag att växa och nå resultat genom sin personal. Vi hjälper dig att optimera ditt arbete. Vi kan stötta i allt från rådgivning i strategiska frågor till rådgivning i det operativa arbetet; rekrytering,  arbetsrätt, personalprocesser m.m.

Progress vänder sig I första hand till mindre och medelstora företag utan egen personalavdelning eller till de företag som önskar förstärka sin personalavdelning tillfälligt. Genom att bara köpa den hjälp ni behöver blir ni  mer konstnadseffektiva. Vi utgår från varje företags specifika verksamhet och behov.